منو وب ایده

ثبت دامنه

.com 18.000 .ir 6.000 .info 150.000

آدرس سایت خود را در ایران سرور با خیال راحت ثبت کنید

تعرفه دامنه

دامنه ایران
دامنه عمومی
دامنه آسیا
دامنه اروپا
دامنه آمریکا
دامنه آفریقا
دامنه ترکیه

دامنه ایران

دامنه

ثبت پنج ساله (تومان)

دامنه

ثبت یک ساله (تومان)

ir

12000

.ir

4000

ایران.

3500

.co.ir

3500

دامنه

ثبت پنج ساله (تومان)

دامنه

ثبت یک ساله (تومان)

ir

12000

.ir

4000

ایران.

3500

.co.ir

3500

دامنه

ثبت پنج ساله (تومان)

دامنه

ثبت یک ساله (تومان)

biz

1875000

com

1065000

info

500000

net

1250000

org

1250000

biz

375000

com

215000

info

100000

net

250000

org

250000

دامنه

ثبت پنج ساله (تومان)

دامنه

ثبت یک ساله (تومان)

biz

1875000

com

1065000

info

500000

net

1250000

org

1250000

biz

375000

com

215000

info

100000

net

250000

org

250000

دامنه

ثبت پنج ساله (تومان)

دامنه

ثبت یک ساله (تومان)

دامنه

ثبت پنج ساله (تومان)

دامنه

ثبت یک ساله (تومان)

دامنه

ثبت پنج ساله (تومان)

دامنه

ثبت یک ساله (تومان)

دامنه

ثبت پنج ساله (تومان)

دامنه

ثبت یک ساله (تومان)

دامنه

ثبت پنج ساله (تومان)

دامنه

ثبت یک ساله (تومان)

دامنه

ثبت پنج ساله (تومان)

دامنه

ثبت یک ساله (تومان)

دامنه

ثبت پنج ساله (تومان)

دامنه

ثبت یک ساله (تومان)

دامنه

ثبت پنج ساله (تومان)

دامنه

ثبت یک ساله (تومان)

دامنه

ثبت پنج ساله (تومان)

دامنه

ثبت یک ساله (تومان)

کلیه حقوق محفوظ است. شرکت طراحی سایت وب ایده، ارائه دهنده خدمات طراحی سایت، سئو ، هاست و سرور